Pod lupą – Konto Optymalne – „Konto dla domu” z IKEA

Konto osobiste BGŻ BNP Pariabas w kampanii „Konto dla domu” pozwala klientom otrzymać do 400 zł premii (100 zł do wydania w sklepach IKEA oraz do 300 zł za Transakcje Mobilne). 

 Udział w promocji wziąć może osoba pełnoletnia, która nie jest stroną umowy ramowej z BGŻ BNP Paribas, ani w okresie 36 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o konto w niniejszej promocji nie była posiadaczem, ani współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas lub (przed fuzją) w Banku BGŻ bądź BNP Paribas.

Podstawowe warunki uczestnictwa w promocji są takie same, jak w przypadku akcji „Mobilna Premia” – musisz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być osobą pełnoletnią, która w ciągu ostatnich 3 lat nie była właścicielem/współwłaścicielem rachunku osobistego w BGŻ BNP Paribas (a wcześniej – ani w BGŻ, ani w BNP Paribas).

Aby zdobyć 100 zł na zakupy w IKEI:

  1. Do dnia 22 grudnia 2017 roku zgłoś się do udziału w promocji poprzez wypełnienie formularza, zaakceptuj regulamin promocji, a także wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie organizatorowi przez bank informacji objętych tajemnicą bankową.
  2. Bezpośrednio po zakończonej rejestracji i otrzymaniu informacji o objęciu ofertą specjalną złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego w ramach promocji „Mobilna Premia” i wydanie karty. Ważne! Pamiętaj, by wniosek złożyć za pośrednictwem linka, który wyświetli Ci się zaraz po wysłaniu zgłoszenia do udziału w promocji pod przyciskiem „Otwórz konto”.
  3. Najpóźniej 12 stycznia 2018 r. podpisz z bankiem umowę o otwarcie Konta Optymalnego i wydanie karty za pośrednictwem kuriera.
  4. W styczniu 2018 roku:
    • zapewnij wpływy na nowo otwartym rachunku o łącznej wysokości co najmniej 1000 zł (w tym przypadku jako wpływ nie są brane pod uwagę wpłaty gotówkowe oraz wpływy z innych rachunków w BGŻ BNP Paribas, których jesteś właścicielem);
    • dokonaj transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę co najmniej 300 zł oraz
    • choć raz zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej Pl@net.

Po spełnieniu powyższych warunków najpóźniej 14 lutego 2018 roku zostaniesz poinformowany mailowo o przyznaniu karty podarunkowej. W wiadomości otrzymasz link wraz z kodem, dzięki któremu zalogujesz się na stronie organizatora. Tam będziesz musiał podać swój adres, na który zostanie wysłana karta podarunkowa (list polecony z potwierdzeniem odbioru zostanie nadany najpóźniej 28 lutego).

Karta podarunkowa 100 zł na zakupy w IKEI jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wymianie na gotówkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *