Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Co się dzieje, gdy bank upada? Czy nasze oszczędności ulokowane w bankach są bezpieczne? Czy naprawdę bankowy skarbiec jest najlepszym miejscem do trzymania pieniędzy? co się dzieje, gdy bank upada i jaką konkretną rolę odgrywa wtedy Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). 

Zacznijmy od tego czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał dokładnie 17 lutego 1995 roku. Jego zadaniem było wypłacanie klientom upadłych banków części zgromadzonych środków. Obecnie gwarancja BFG obejmuje wartość depozytu do kwoty 100.000 euro w 100%, ale jest wypłacana w złotówkach, a więc jest to około 420-430 tysięcy złotych w zależności od aktualnego kursu.

instytucje finansowe uczestniczące w programie BFG to przede wszystkim banki mające swoje siedziby naszym kraju. Dla nich uczestnictwo w programie gwarancyjnym jest obowiązkowe i stanowi warunek uzyskania licencji na prowadzenie działalności bankowej. Od kilku lat gwarancjami BFG objęte są również depozyty zgromadzone w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, czyli popularny SKOK-ach. Bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że gwarancje BFG nie obejmują żadnych depozytów złożonych w tzw. parabankach, czyli pozabankowych instytucjach finansowych, nieznajdujących się pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego.

Prawo przewiduje, że wypłata środków musi nastąpić niezwłocznie, a w praktyce oznacza to, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna procedurę w dniu ogłoszenia zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Granicznym terminem było do października 2016 roku 20 dni roboczych, jednak w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą KNF czas ten mógł zostać wydłużony o kolejnych 10 dni roboczych. W praktyce wypłaty odbywały się jednak wcześniej. Aktualnie wypłaty środków gwarantowanych przez fundusz rozpoczynają się w ciągu 7 dni roboczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *