Pod lupą – lokata bezkarna w BGŻ Optima

Aby założyć trzymiesięczną Lokatę bezkarną BGŻOptima wystarczy 1000 zł wkładu własnego. Produkt przeznaczony jest dla nowych klientów. Lokatę zakłada się online w zaledwie 5 minut, a w przypadku zerwania umowy, klient zatrzymuje 100% odsetek. Oprocentowanie w skali roku wynosi aż 3,5%!

Otwarcie lokaty jest proste:

  1. Złóż wniosek o konto oszczędnościowe z lokatą Bezkarną.
  2. Zadeklaruj na jaką kwotę chcesz założyć lokatę.
  3. Zrób przelew ze swojego banku na zadeklarowaną kwotę lokaty.

 

Można założyć tylko 1 Lokatę Bezkarną. Po jej zakończeniu naliczone odsetki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych zostaną przekazane na konto oszczędnościowe w BGŻOptima.

W przypadku zerwania Lokaty Bezkarnej przed terminem zapadalności kapitał zostanie zwrócony, a odsetki w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty  do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie, pomniejszonych o podatek od zysków kapitałowych będą wypłacone.

Lokata Bezkarna jest lokatą terminową 3-miesięczną, nieodnawialną, otwieraną w złotych polskich.

Lokata dedykowana jest Nowym Klientom i można ją otworzyć wyłącznie na etapie składnia Wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima. Nie jest dostępna w ramach Konta Wspólnego BGŻOptima i Konta BGŻOptima Junior. Lokatę Bezkarną może otworzyć Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem takiego konta. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku zakładana lokata jest Lokatą standardową 3- miesięczną. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *