Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy działając inaczej?